Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a výrobců pro ČR, je vysoké kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

 

Objednání zboží

Zboží lze objednat:

Telefonem 602 414 514, mailem jan.vavrik@vavres.cz

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. V případě telefonické objednávky zákazník opět obdrží potvrzení o převzetí objednávky. Pokud zákazník neobdrží kopii objednávky na zadanou e-mailovou adresu, je nutné nás v nejbližším termínu kontaktovat. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. U sekci hygiena je možno obejnávat po jednotlivých kusech v sekci nápoje je možno objednávat pouze po balení (po balení celého kartonu)

 

Storno objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku v případě, že ještě nedošlo k potvrzení objednávky dodavatelem. Zrušení objednávky po jejím potvrzení je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Dodání zboží

Zboží je rozesíláno společností DPD do 2 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem, je expedováno nejdéle do 14 dnů od objednání. Jedná-li se o dlouhodobě nedostupné zboží, upozorní dodavatel zákazníka na tuto skutečnost a domluví spolu případnou změnu či storno objednávky.

Doručení zásilky službou DPD Private

  • DPD doručuje zásilky do druhého pracovního dne. Když vás kurýr nezastihne doma, doručí vám ji následující den.
  • O zásilce dostanete informace přes SMS/e-mail a v den doručení vám upřesní interval pro doručení na 2 hodiny.
  • V aplikaci DPD Kurýr můžete: změnit adresu nebo termín doručení, zvolit osobní odběr v DPD ParcelShopu, ve větších městech si vybrat čas doručení dopoledne/odpoledne/večer, poslat kurýrovi zprávu.
  • Zásilku sledujte na www.dpd.cz a spojte se s DPD přes Zákaznickou linku (info@dpd.cz, 841 700 700).

Platba

Dobírka: při zaslání zboží

Hotovost: při osobním odběru zboží

 

Doprava

Osobní odběr zdarma

Cena za dopravu je do 30 kg paušální a to 100,- Kč + 30 Kč doběrečné. Pro zásilky s hmotností nad 30 kg bude cena upřesněna dle aktuláního ceníku dopravce.

Rozvoz po Plzni nad 500 kč bez DPH zdarma

 

Ochrana osobních dat

Osobní údaje budou považovány za důvěrné, a jako takové nebudou zpřístupněny třetím osobám, nebudou-li pro to splněny podmínky stanovené právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vážíme si důvěry svých zákazníků a zavazujeme se, že jejich osobní údaje neposkytneme v jakékoliv podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Informační povinnost

podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci třžeb

Poplatník eviduje tržby v běžném režimu

paragraf 25

imformační povinnost poplatníka

a text ve znění

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveňje povinen zaevidovat přijatou třzbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Vavřík, IČO 47744600, Tachovská 3, Plzeň (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou Jméno:Jan Vavřík
email: jan.vavrik@volny.cz
telefon: +420 602 414 514
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické nebo právnické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Identifikovatelnou právnickou osobou je právnická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo nebo lokační údaje. Osobními údaji se rozumí rovněž technické parametry typu email, IP adresa nebo soubory cookies.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů – informace o novinkách) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, email, tel. kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a newsletterů a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (min. po dobu trvání záruční doby předmětu smlouvy, max. po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / služeb, realizaci plateb (banka), zajišťující služby provozování e-shopu. 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů jak online tak v listinné podobě (uzamčená bezp. schránka).
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2018
Jan Vavřík